Divadlo,
kreativita

Divadlo jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí.
Workshopy pro ty, kdo chtějí učit jinak.

Koncentrace,
narativa

Divadlo jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí.
Workshopy pro ty, kdo chtějí učit jinak.

Vizuální zkušenost,
kritické myšlení

Divadlo jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí.
Workshopy pro ty, kdo chtějí učit jinak.

O projektu

Cílem projektu je připravit pro vyučující, studenty a studentky středních škol učebnici o divadle - multimediální publikaci volně dostupnou online.

My, kdo na projektu pracujeme, jsme divadelníci a divadelnice z oblasti tvorby, teorie a vzdělávání a společně jsme vytvořili vzdělávací volnočasový program pro dospívající #buďjamák, zaměřený na divadelní tvorbu i teorii. Poznatky z průběhu využíváme při tvorbě obsahu multimediální publikace - tvoříme teoretické texty, metodické listy, metodiku tvůrčích aktivit a podklady pro výuku, které konzultujeme s budoucími uživateli a uživatelkami. V publikaci najdete výukové materiály seřazené do čtyř kapitol: Vyprávění, Dialog, Maska/Loutka a Teatralita.

Umění je neoddělitelnou součástí vzdělávacího procesu. Divadlo je díky své mnohotvárnosti prostředkem k realizaci nejrůznějších talentů, nástrojem k rozvíjení i komunikaci nevšedních myšlenek a důležitých kompetencí.

Oficiální název projektu zní Divadelní umění, postupy a techniky jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí. Probíhá od roku 2021 za podpory TAČR - ÉTA.

Umění je neoddělitelnou součástí vzdělávacího procesu.

Aktivity

Namísto literárně-historického přístupu představujeme divadlo jako živou uměleckou skutečnost. Při setkání nad tématy propojujeme zážitkové workshopů a otevřené debaty.

Připravujeme pilotáž výukových materiálů. Chcete se zapojit?
Ozvěte se nám na adresu jamuni@jamu.cz

Vzdělávací aktivity, workshopy a semináře

Jak se zapojit

Učíte na střední škole a zajímáte se o zapojování divadla do výuky? Hledáte výukové materiály, které rozšíří Vaše pedagogické možnosti? Chcete být při tom? Jste pro nás nesmírně důležití partneři!
Uvítáme Vaši účast na tvůrčích workshopech a focus groups i Váš zájem o pilotáž dílčích materiálů. Budete mít vliv na konečnou podobu studijních a metodických materiálů.
Napište nám!

Uvítáme Vaši účast na tvůrčích workshopech a focus groups

Náš tým

hlavní řešitelka
spoluřešitelka
spoluřešitel